flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зміст правової позиції, висновку

Посилання на рішення Верховного Суду в ЄДРСР

 • Депутат міської ради не уповноважений представляти в судах інтереси такої ради або інтереси виборців інакше, ніж поза відносинами представництва.

   

  Фабула справи: Позивач (депутат) звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з позовом до Тернопільської міської ради в якому просив визнати пленарне засідання XV сесії 7 скликання Тернопільської міської ради від 02 червня 2017 року неповноважним. На обґрунтування позову зазначив про відсутність необхідної кількості депутатів для визнання сесії ради повноважною.

   

  Рішення судів І та ІІ інстанції:   Відмовляючи в задоволенні адміністративного позову суд першої інстанції дійшов висновку, що пленарне засідання XV сесії 7 скликання Тернопільської міської ради від 02 червня 2017 року було повноважним, оскільки в сесійній залі були присутні 21 депутат Тернопільської міської ради та міський голова, який також наділений правом голосу.

  Також вказав, що відсутність у позивача прав чи обов`язків, які могли виникнути з прийняттям щодо нього на пленарному засіданні рішень чи ненормативних актів, не породжує для останнього і права на захист, тобто права на звернення із цим позовом. Із таким висновком погодився суд апеляційної інстанції.

   

  Правова позиція КАС/ВС: Верховний Суд погодився із такими висновками судів попередніх інстанції, залишивши касаційну скаргу без задоволення, з огляду на таке.

  Правовий статус депутата міської ради як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого органу та рівноправного члена міської ради, а також гарантії депутатської діяльності визначені та встановлені приписами Конституції України, Законом №280-97/ВР та Законом №93-IV, відповідно до яких депутат міської ради має право реалізувати свої права щодо внесення пропозицій для розгляду їх радою та її органами, пропозицій і зауважень до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті, на розгляд ради та її органів пропозицій з питань, пов`язаних із його депутатською діяльністю.

  Саме у такий спосіб депутат міської ради реалізує своє право на участь у діяльності ради та у прийнятті радою відповідних рішень.

  Водночас депутат міської ради не уповноважений представляти в судах інтереси такої ради або інтереси виборців інакше, ніж поза відносинами представництва.

  Крім того, порушення вимог Закону рішенням чи діями суб`єкта владних повноважень не є достатньою підставою для визнання їх судом протиправними, оскільки обов`язковою умовою визнання їх протиправними є доведеність позивачем порушення його прав та охоронюваних законом інтересів цими діями чи рішенням з боку відповідача, зокрема наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов.

  Сесія міської ради є певним періодом, протягом якого працює місцева рада; пленарні засідання є однією з форм роботи міської ради, які проводяться відповідно до встановленої процедури і протягом роботи сесії. Ототожнювати сесію з пленарним засіданням є помилковим. Так само помилковим є трактувати повноважність сесії міської ради через призму присутності на її пленарному засіданні депутатів міської ради безвідносно до рішень, які ухвалила ця рада на своєму пленарному засіданні під час сесійного періоду. Тобто правова оцінка того, чи дотримано вимог закону щодо кворуму на пленарному засіданні могло бути одним з аспектів правової оцінки рішення, яке ухвалила міської рада на пленарному засіданні під час певної сесії.

   

  Постанова КАС/ВС від 24.02.2021 у справі № 607/8188/17

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95110897