flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Якщо під час візиту (звернення) до суду Ви зіштовхнулися з нена­лежним виконанням своїх обов'язків (неналежною поведінкою) працівника апарату суду, Ви можете звернутися зі скаргою на ім'я голови суду (його заступника) та/або керівника апарату суду.

Скарга на дії (бездіяльність) працівника апарату суду має бути подана у письмовій формі; чітка та обґрунтована; містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення; та містити наступну інформацію:

1) найменування органу, по­садової особи, якому (якій) адресується заява;

2) прізви­ще, ім'я, по-батькові скаржника, адреса місця проживан­ня, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);

3) назва документа (скарга на дії/бездіяльність судді/ працівника апарату суду);

4) інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії працівника суду з посиланням на докази, які підтверджують викладені обста­вини;

5) вимоги, які висуваються у зв'язку з неналежною поведінкою працівника суду;

6) перелік доданих матеріалів;

7) підпис скаржника із зазначенням дати.

 

Якщо заява подається від імені особи її представником, повноваження представника мають бути підтверджені від­повідним документом (довіреністю тощо), копію якого потріб­но додати до заяви тощо.

Заява (скарга) може бути направлена на адресу Суду засобами поштового звязку, або особисто подана через Інформаційний центр Суду.

Крім того, відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність Суду як розпорядника інформації. Така скарга може бути подана:

на ім'я голови суду (його заступника) та/або керівника апарату суду;

до Державної судової адміністрації України;

до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» можуть бути оскаржені:

1) відмова в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочка задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.