flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зміст правової позиції, висновку

Посилання на рішення Верховного Суду в ЄДРСР

 

 • Заява про самовідвід члена ВККС у межах конкурсу до Верховного Суду не є внутрівідомчою службовою кореспонденцією, позаяк є документом (носієм публічної інформації).

  Обмеження доступу до конкретної інформації допускається, якщо в розумінні пункту 1 частини першої статті 9 Закону  України від 13 січня 2011 року № 2939-VII «Про доступ до публічної інформації» така інформація належить до службової та за умови застосування сукупності вимог пунктів 1-3 частини другої статті 6 цього Закону.

  Відповідність одному із зазначених критеріїв не відносить   інформацію  до службової.

  Постанова від 22 травня 2018 р. у справі № 800/592/17

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74537198 

 

 • Протокол автоматизованого розподілу - є документом, що відображає результат здійснення розподілу матеріалів, які надійшли на адресу Вищої ради правосуддя, між її членами, та не містить інформації, яка, відповідно до статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом (службової інформації).

  Рішення Верховного Суду від 12 липня 2018 року у справі № 9901/478/18

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75332194 

 

 • Адвокатський запит не є запитом, що направлений на отримання публічної інформації, оскільки може бути спрямований не лише до суб'єктів владних повноважень, але й до будь-якої юридичної особи з метою отримання необхідної адвокату інформації для надання правової допомоги клієнту, у зв'язку з чим відносини, які склалися між позивачем та Головою селищної ради щодо зобов'язання останнього надати відповідь на адвокатські запити, не є публічно-правовими у розумінні КАС України.

  Постанова від 16 січня 2019 року по справі № 686/23317/13-а
 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79365485 

 

 • Особа звернулася до Національної бібліотеки України з інформаційним запитом, у якому просила надати копію штатного розпису Бібліотеки та копії наказів, якими внесено зміни до порядку (режиму) роботи установи та обслуговування користувачів. Бібліотека відмовила заявнику в наданні вказаних документів, зазначивши що предмет його запиту не можна віднести до публічної інформації.

  Окружний адміністративний суд позов задовольнив, натомість суд апеляційної інстанції скасував відповідну постанову та закрив провадження в адміністративній справі, керуючись тим, що Бібліотека не є суб’єктом владних повноважень.

  Водночас відповідач – розпорядник публічної інформації щодо використання бюджетних коштів. Однак зважаючи на те, що інформація, про надання якої йдеться у запиті позивача, не стосується використання Бібліотекою бюджетних коштів, то вона не є публічною. Апеляційний суд вирішив, що спірні правовідносини не є публічно-правовими, а тому справа підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства.

  Такий висновок Велика Палата Верховного Суду визнала помилковим з огляду на таке.

  Зі змісту запиту вбачається, що підставою для звернення стало розміщене в приміщенні Бібліотеки оголошення про зміну режиму обслуговування користувачів через гостру необхідність економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

  Отже, звернення позивача безпосередньо пов’язане з використанням відповідачем бюджетних коштів. При цьому суд зауважив, що запитуваний позивачем штатний розпис Бібліотеки – це документ, що застосовується в процесі виконання бюджету.

  Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що у справі наявний спір між фізичною особою та розпорядником публічної інформації щодо оскарження дій (бездіяльності) у частині доступу до публічної інформації, а тому в силу прямого припису процесуального закону цей спір підпадає під юрисдикцію адміністративних судів.

  Постанова від 27 березня 2019 року у справі № 826/25885/15

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81329464