flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Прокурори

03 грудня 2019, 11:58

Зміст правової позиції, висновку

Посилання на рішення Верховного Суду в ЄДРСР

 

 • Прокурори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення відповідної вислуги років, у тому числі відповідного стажу роботи на посадах прокурорів.

  Питання пенсійного забезпечення працівників прокуратури України регулюються Законом України № 1697-VII «Про прокуратуру», що набрав чинності з 15 липня 2015 року. Дія Закону № 213-VІІІ поширювалася тільки на Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ «Про прокуратуру», відповідно до якого на той період призначалися пенсії працівникам прокуратури. Цей Закон частково втратив чинність з 15 липня 2015 року у зв’язку з набранням чинності Законом № 1697-VIІ, який є чинним і на сьогодні. 

  Постанова від 26 червня 2018 року у справі №212/6157/16-а 

 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75007210 

 

 • Необхідною умовою припинення трудового договору є відповідне волевиявлення працівника. Позивач оскаржував наказ Генпрокурора про звільнення з посади керівника місцевої прокуратури у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилався на те, що написав заяву про звільнення під психологічним тиском, тобто без наміру достроково припинити повноваження на адміністративній посаді.

  Розглядаючи позовні вимоги щодо оскарження наказу про припинення трудового договору, суди повинні з’ясовувати, зокрема, чи було волевиявлення працівника на припинення трудового договору в момент видачі наказу про звільнення (у даній справі факт подання позивачем заяви про звільнення з адміністративної посади до прокуратури є сумнівним, оскільки наявна в матеріалах справи заява не містить дати її написання, а факт її подання та волевиявлення про звільнення за власним бажанням позивач заперечує).

  Постанова від  11 липня 2018 року у справі № 821/761/17
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75253763 

 

 • Прокурорам, визнаним інвалідами І або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. До спірних правовідносин підлягають застосуванню норми Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ «Про прокуратуру», який набув чинності 15 липня 2015 року та є діючим.

  Постанова від 26 червня 2018 року у справі № 686/17309/17 
  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75007170

 

 • Бездіяльність Кабінету Міністрів України протягом тривалого часу, а саме неприйняття рішення про встановлення порядку та умов перерахунку пенсій працівникам прокуратури, призвела до неможливості пенсійними органами провести перерахунок пенсій працівникам прокуратури та численних звернень пенсіонерів до суду щодо оскарження таких дій територіальних управлінь Пенсійного фонду України.

  Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду підкреслила, що спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

  Враховуючи наведене, обираючи ефективний спосіб захисту порушеного права позивача, суди попередніх інстанцій правильно зобов’язали Кабінет Міністрів України вжити заходів і прийняти рішення про встановлення порядку та умов перерахунку пенсій працівникам прокуратури, яке він мав прийняти ще до 25 січня 2015 року.

  Постанова від 24 квітня 2019 року № 826/8546/18

  http://reyestr.court.gov.ua/Review/81431192 

 

 • Позивач (пенсіонер органів прокуратури) звернувся до суду з позовом до прокуратури, у якому просив визнати неправомірними дії щодо відмови у видачі довідки про заробітну плату для перерахунку пенсії та зобов’язати відповідача видати таку довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 657 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівникам прокуратури» станом на 1 вересня 2017 року.

  Рішенням від 16 квітня 2018 року, ухваленим за результатами розгляду зразкової справи, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в задоволенні позову відмовив, а Велика Палата Верховного Суду залишила це рішення без змін виходячи з таких міркувань.

  На час прийняття постанови № 657, з якою позивач пов’язує виникнення у нього права на перерахунок пенсії, а також на час його звернення до органу прокуратури із заявою про видачу довідки про заробітну плату з метою її пред’явлення до органу ПФУ для перерахунку пенсії частини 13 та 18 ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру», які визначали право на перерахунок пенсії працівникам прокуратури, втратили чинність, а визначення умов та порядку перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України. При цьому Уряд України відповідний нормативно-правовий акт не прийняв і умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури не визначив.

  На час звернення позивача із заявою про видачу довідки про заробітну плату положення нормативно-правових актів, якими затверджувалась форма такої довідки та визначався порядок її заповнення, втратили чинність, а іншого нормативного-правового акта, який би регламентував підстави, форму, зміст, механізм та суб’єкта видачі відповідної довідки, немає.

  Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що за таких обставин, а також ураховуючи відсутність правових підстав для перерахунку пенсії позивача, у відповідача не було підстав для видачі позивачу відповідної довідки, у зв’язку із чим відмова в її видачі з одночасним роз’ясненням при цьому суті змін до пенсійного законодавства України не порушила прав та законних інтересів позивача.

  Постанова від 23 жовтня 2019 року у справі № 825/506/18

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85776329