flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

UA-2022-05-05-001602-a Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки, а також послуги з супроводження програмного забезпечення, а саме: комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду"

UA-2022-05-05-001602-a Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки, а також послуги з супроводження програмного забезпечення, а саме: комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду"

Предмет закупівлі

 

Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки, а також послуги з супроводження програмного забезпечення, а саме: комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" ДК 021:2015: 72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань

Очікувана вартість

 

1 169 980,00 грн з ПДВ

Обґрунтування очікуваної  вартості/

Обґрунтування розміру бюджетного призначення

 

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в межах видатків, передбачених Кошторисом на 2022 рік Шостого апеляційного адміністративного суду за бюджетною програмою КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів використання Шостим апеляційним адміністративним судом послуг у 2021 році та ринкових цін на даний вид послуг на момент оголошення закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик товарів/послуг

 

відповідно до ст. 15 1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 (з наступними змінами) затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу (далі – Положення). Відповідно до Положення автоматизована система – сукупність комп’ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо. Абзацом 5 пункту 1.2.1. Положення визначено, що адміністратором автоматизованої системи (адміністратором Єдиної судової інформаційної системи – далі ЄСІС) є Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке забезпечує: - технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому згідно з вимогами ЄСІС; - виконує інші функції відповідно до розпоряджень ДСА України та взятих на себе договірних зобов'язань; - сервіс обміну обліково-інформаційними картками, електронними документами суду з центральною базою даних автоматизованої системи документообігу суду у відповідності до протоколів обміну, затверджених адміністратором автоматизованої системи. Згідно з п. 1.4.1 Положення у місцевих та апеляційних адміністративних судах, Вищому адміністративному суді України використовується комп’ютерна програма «Діловодство спеціалізованого суду», розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів адміністративної юрисдикції. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в місцевих та апеляційних адміністративних судах, за змістом п. 1.4.7 Положення, здійснюються адміністратором автоматизованої системи на підставі укладених договорів з відповідними судами загальної юрисдикції. Також, відповідно до ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – Реєстр). Згідно з Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженим Рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 №1200/0/15-18, адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень є адміністратор Єдиної судової інформаційної системи державне підприємство «Інформаційні судові системи», віднесене до сфери управління Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України). Адміністратор вживає заходи, пов’язані із технічним та організаційно-технологічним забезпеченням функціонування Реєстру, у тому числі такі: створення, вдосконалення та супроводження державної інформаційної системи Реєстру; адміністрування Реєстру; надання доступу до Реєстру; забезпечення зберігання та захисту даних, що містяться в Реєстрі, у тому числі шляхом визначення моделі захисту від загроз витоку інформації та засобів обробки електронних документів у Реєстрі та надання до них безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі «Судова влада України»; виконання інших функцій, передбачених цим Порядком. Починаючи з жовтня 2018 року Державним підприємством «Інформаційні судові системи» Шостому апеляційному адміністративному суду надавались послуги з централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів (віддалено - за допомогою ліній, що комутуються, або інших з’єднань), які передбачали, зокрема: - налагодження правил комутації пакетів та підтримку працездатності логічної структури обміну даними в локальній обчислювальній мережі; - налаштування та підтримку роботи маршрутизаторів та комутаторів Cisco; - налаштування та підтримку роботи локальних поштових серверів; - налагодження правил комутації пакетів та підтримку працездатності логічної структури обміну даними за допомогою віртуальної приватної захищеної мережі (VPN); - здійснення моніторингу працездатності та збору статистичних показників активного мережевого обладнання за допомогою спеціалізованої системи моніторингу, налаштування, та підтримку її працездатності; - створення, зберігання, підтримку в актуальному стані, захист від знищення, пошкодження або несанкціонованого доступу центральної бази даних; - забезпечення передачі електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень (надалі – «Реєстр); - забезпечення обміну інформацією між центральною базою даних (надалі – «ЦБД») та локальними базами даних суду, а також послуги з супроводження програмного забезпечення комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду». Таким чином, адміністратор автоматизованої системи документообігу суду визначений Положенням, затвердженим Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України, а отже вибір іншого виконавця послуг, які становлять складові адміністрування автоматизованої системи, неможливий без внесення відповідних змін до зазначеного нормативного документу. Також, адміністратор Реєстру визначений Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, а надсилання електронних примірників судових рішень до Реєстру здійснюється програмними засобами, що складають автоматизовану систему документообігу суду. Так само, Положенням визначена комп’ютерна програма (Діловодство спеціалізованого суду), яка використовується в адміністративних судах і становить автоматизовану систему документообігу суду. Адміністратор АСДС, адміністратор Реєстру та володілець виключних майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення – КП «ДСС», співпадають в одній собі – ДП «Інформаційні судові системи». У свою чергу, неукладення договору з адміністратором унеможливлює належне супроводження роботи ЄСІС, зокрема, забезпечення обміну інформацією між центральною базою даних, та своєчасне надсилання електронних примірників судових рішень до ЄДРСР. Викладене вище об’єктивно свідчить про неможливість надання послуг централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів, технічної підтримки та супроводження комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» іншим виконавцем, ніж Державне підприємство «Інформаційні судові системи». В свою чергу, Державним підприємством «Інформаційні судові системи» надано Висновки №598, №600 комплексного експертного дослідження Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від «25» січня 2022 року, згідно з якими обрання переговорної процедури закупівлі при проведенні апеляційними судами закупівлі послуг з централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та послуг технічної підтримки судів та послуг з супроводження програмного забезпечення для автоматизації документообігу суду у Державного підприємства «Інформаційні судові системи» відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами), а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником; існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності, є обґрунтованою. З огляду на те, що технічне адміністрування мереж та супроводження комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» Шостого апеляційного адміністративного суду тривалий час здійснюється одним виконавцем – Державне підприємство «Інформаційні судові системи», застосування переговорної процедури є доцільним також з міркувань економії бюджетних коштів, адже не потребуватиме додаткових заходів щодо уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними технологіями, зокрема комп’ютерною програмою «Діловодство спеціалізованого суду»; а також з метою запобігання виникненню проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням зазначеного програмного забезпечення. З урахуванням викладеного, обрання переговорної процедури закупівлі при проведенні Шостим апеляційним адміністративним судом закупівлі послуг за кодом ДК 021:2015 72220000-3 (Послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки, а також послуги з супроводження програмного забезпечення, а саме: комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду») у Державного підприємства «Інформаційні судові системи», є обґрунтованим.